Påmelding Vårløpet 2022

Ha klart førerkort og lisens når du fyller ut dette påmeldingsskjemaet.
E-post med bekreftelse blir automatisk sendt etter innsendt påmelding, med knapp for å endre svar.nummere før utfylling.
Man kan redigere svarene sine frem til påmeldingsfristen.

Det settes deltakerbegrensning ved de 80 første påmeldte. Endring 05. mai! Påmelding er åpent til kl. 09.00 på løpsdagen, elektronisk påmeldingsskjema skal fylles ut innen det.
Ved avmelding, skal det sendes på e-post til aleksander@varna.no senest fredag 06.05. 

Løpet krever gyldig lisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Dersom man ikke har årslisens(1090,-), må engangslisens kjøpes på forhånd på bilsportlisens.no(220,- for løp).
Årslisens kan ordnes på bilsport.no ved å sende inn søknad om førerlisens. Søknad må være innsendt senest to uker før løp/trening. For engangslisens skal arrangørklubb og dato stemme med løpet. Ordenummer fra engangslisens føres på påmeldingsskjemaet innen påmeldingsfristen.

Spørsmål? Ta kontakt med aleksander@varna.no.

Trykk her hvis skjemaet ikke fungerer.