Velkommen til Supertrening

Torsdag 14. april 2022
Treningen blir kjørt i.h.t. regelverket for Supertrening.
Startposisjoner og heat sammensetning blir trukket.
Maks 14 førere i hver heat
Maks 80 førere totalt
Treningspass 10 min
Treningsavgift kr. 400,-
Deltakerpremie til alle påmeldte

Påmeldingsfrist torsdag 7. april

Tidskjema:
08:30 Innsjekk/teknisk
10:00 Førermøte
10:30 Supertrening starter
Slutt ca kl 16:00