Kongelig Norsk Automobilklub avd. Varna i Våler i Østfold.

Historie

RCC- (Racing car club) Varna stiftet i 1971 – Nåværende (fra år 2001) KNA Varna er 50 år i disse dager. I år 1962 startet klubbens pionere å kjøre gokart. I de første årene ble det kjørt på grusbaner og isbaner. Det første asfaltløpet i 1964 ble kjørt på Ringbanen på Gardermoen. Norlett-cup var det første gateløpet, og ble kjørt i Askim i år 1972. Flere gateløp ble kjørt med gokart i Moss sentrum i årene etter. En av Varnas nestor var Terje Aas som begynte å bygge karter i 1962. Varnas første formann var Bengt Svendsen fra år 1971-1973. Da begynte planleggingen av banen Varna-kartring, og det var skifte av formenn underveis. Bengt Svendsen var på nytt formann i 1982 da banen ble åpnet i august 1982. Gjennom disse årene ligger det mye historie fra tidligere år og frem til i dag hvor klubben heter KNA Varna, og takket være tidligere og senere ledere er klubben fremdeles i full virksomhet og vekst.