KNA Varna - Racing

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

Info om Racing

Racing

7er_heat2 (68) by R.Næss.
Seven Racing

Det konkurreres på permanente asfaltbaner over lengre distanser. Hastigheten er avgjørende for resultatet. I de fleste konkurranser kjøres det kvalifisering, hvor deltager med beste tid får beste startspor i finalen.

Det finnes klasser for de aller fleste inndelt etter bilmerker, biltyper, amerikanske biler, spesialbygde biler, formel-biler, standardbiler og sportsbiler. Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum. Reglement for de forskjellige klasser finnes som publikasjoner fra NBF og som særtrykk, se www.bilsport.no klikk på Reglement.

Spørsmål vedr. Racing:

racing@bilsport.no

Lisensinformasjon

Førerlisens hastighet junior
Krav: Søker må gå hastighetskurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.

Førerlisens hastighet senior
Krav: Søker må gå hastighetskurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF. Søker må ha gyldig førekort for bil, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Har søker tidligere kjørt Bilcross kan 4 stk bilcross løp godkjennes som praksis del. Søker vil da få en debutant lisens og må få godkjent 4 stk hastighetsløp med fellesstart.
En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Seven Racing kan du delta fra det året en fyller 15 år.
Se www.n7cc.no

Spesial Saloon kan du delta fra det året en fyller 18 år.

Gatebil Ekstrem kan du delta fra det året en fyller 18 år.
se www.gatebil.no

Gatebil racing kan du delta fra det året en fyller 18 år.
se www.gatebil.no

Roadsport er en klasse for sportsbiler. Du kan delta fra det året en fyller 18 år.
se www.roadsport.no

Historisk racing
Bilsport har en lang historie å fortelle, noe som gjenspeiles her. Her benyttes historiske biler i konkurranser under et regelverk som bevarer deres spesifikasjoner for perioden, og forhindrer modifiseringer i ytelse og oppførsel som kan oppstå gjennom utnyttelse av moderne teknologi. Historisk motorsport muliggjør en aktiv feiring av bilens historie. Du kan delta fra det året en fyller 18 år.
se www.historisk-racing.no

Formula Basic kan du kjøre fra det året du fyller 14 år
se www.formulabasic.no

Standard Production kan du delta fra det året en fyller 15 år.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknad skjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknad skjema.

Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen. Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklame rett

 

KNA Varna

Kommende aktiviteter

KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions