KNA Varna - Karting

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

Info-gokart

INFORMASJON

Førerlisenser
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Det kreves Ledsagerlisens for utøvere under 18 år. Ledsager må gå kurs.

I karting er det 3 typer lisens.
Karting Senior - Fra det året man fyller 19 år.
Karting Junior - Fra det året man fyller 7 år - ut det året man er 18 år.
Karting Kun trening - fra det året man fyller 6 år.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

Treningsklasser:
Utstyr tidligere homologert i Norge kan benyttes til trening. Dekk i.h.t § 705
Motor som brukes eller kan ha vært brukt i en anerkjent klasse/serie i Europa.
Ramme må være lisensiert i Norge.

Aldersgrenser og vekter
Med minimumsalder menes fra og med det kalenderår det fylles. Med maksimum alder menes til og med det året det fylles. Vekt beregnes med fører og personlig utstyr.

Cadetti

Minimums vekt 100 kg (gjelder ikke førere med lisens FCAT)
Alder: Trening fra og med kalenderåret man fyller 6 år.
Alder: Konkurranse fra og med kalenderåret 7 år til og med det året man fyller 10 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglementet §729)

I Treningscadetti er det fast dreving: 10 T foran og 72 T bak. Det er også innført turtall sperre. Treningscadetti med Raket 60 gjelder 92 tenner bak

Mini  

Minimums vekt 115 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 9 år til og med det året man fyller 13.
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 731)

Junior 125

Max. ccm 125 ccm
Minimums vekt 150 kg
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 12 år til og med det året man fyller 16.
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 744)

Senior 125

Motor maks 125 ccm
Minimumsvekt (Se spesialreglement §747)
Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år.
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement §747)

KZ2

Motor maks.125 ccm. 3-6 gir
1 sylinder, væskekjølt
Minimums vekt 175 kg
Alder: Fra og med kalenderåret man fyller 15 år
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement § 739)

Rotax

Rotax Max. Alder: fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Rotax DD2. Alder: fra og med kalenderåret man fyller 15 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 743)

X30

Alder: Fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

ROK

Alder: Fra og med kalenderåret man fyller 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

 


KNA Varna

Kommende aktiviteter

KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions