KNA Varna

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

Innkalling til årsmøte 2014

KNA Varna innkaller herved til årsmøte. Sted: KNA Varna?s klubbhus. Tid: Onsdag 19.02.2014 kl. 18:30.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og oppfordres til å møte.

Stemmerett på årsmøte har alle avd. medlemmer over 18 år som har betalt medlemskort for 2014.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte, må være styret i hende senest 05.02.14.

Sendes til: joruinge@online.no

 

 

Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Saksliste:

1.                  Godkjennelse av innkalling.

2.                  Valg av ordstyrer og referent.

3.                  Valg av 2 personer for underskrift av årsmøte referat.

4.                  Årsberetning for foregående år.

5.                  Regnskap pr. 31.12.2013, foregående år.

6.                  Revisors beretning.

7.                  Budsjett for inneværende år.

8.                  Eventuelle saker forelagt årsmøte fra styret.

9.                  Andre saker som ønskes forelagt årsmøte.

10.              Valg av formann.

11.              Valg av styremedlemmer.

12.              Valg av revisor.

13.              Valg av delegater til Landsmøte 2014.

14.              Valg av valgkomité med 1 års funksjonstid.

 

Mvh Styret


KNA Varna

Kommende aktiviteter

KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions