KNA Varna

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

KNA VARNA INNKALLING TIL ÅRSMØTE

ÅRSMØTE ONSDAG 27.02.2019

Innkalling til årsmøte 2019                                                                                                                                                     
KNA Varna innkaller herved til årsmøte.

Dato: Onsdag 27.02.2019

Sted: KNA Varna's klubbhus.

Kl. 18.30Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og oppfordres til å komme. 

Gyldig KNA Varna medlemskap er en forutsetning for å kunne delta på avdelingens årsmøte, og for å kunne stille til valg til tillitsverv.

Stemmerett på årsmøte har alle avd. medlemmer over 18 år, og som har betalt medlemsavgift for 2019. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 16. feb. 2019.

Sendes på: e.mail: joruinge@online.no

 

Saksliste:
 1.  Godkjennelse av innkallingen.
 2.  Valg av ordstyrer og referent.
 3.  Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat.
 4.  Årsberetningen for 2018
 5.  Regnskap for 2018
 6.  Revisors beretning
 7.  Budsjett for 2019
 8.  Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret.
 9.  Andre saker som ønskes forelagt årsmøtet.
10. Valg av formann.
11. Valg av styremedlemmer.
12. Valg av revisorer.
13. Valg av delegater til KNAs Landsmøte.

14. Valg av valgkomité med 1 års funksjonstid.

 

Mvh Styret

KNA Varna

04.02.2019


KNA Varna

Kommende aktiviteter

 • 27.02.2019
  Årsmøte 27.02.19 kl.18.30
 • 13.04 - 17.04.2019
  Trening 10.00 - 16.00
 • 13.04 - 17.04.2019
  Gokart trening
 • 18.04.2019
  Supertrening Skjærtorsdag
 • 20.04.2019
  Trening påskeaften 20.04.19
 • 26.04.2019
  Trening før løp.
 • 27.04.2019
  Vårløp - Knut Bjerkes Minneløp
 • 10.05 - 12.05.2019
  NAF MC kurs 10.-11.-12. mai -19
KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions