KNA Varna

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

KNA VARNA INNKALLING TIL ÅRSMØTE

ÅRSMØTE ONSDAG 26.02.2020

Innkalling til årsmøte 2020                                                                                                                                                     
KNA Varna innkaller herved til årsmøte.

Dato: Onsdag 26.02.2020

Sted: KNA Varna's klubbhus.

Kl. 18.30

Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og oppfordres til å komme. 

Gyldig KNA Varna medlemskap er en forutsetning for å kunne delta på avdelingens årsmøte, og for å kunne stille til valg til tillitsverv.

Stemmerett på årsmøte har alle avd. medlemmer over 18 år, og som har betalt medlemsavgift for 2020. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 09. feb. 2020.

Sendes på: e.mail: joruinge@online.no

 Saksliste:

 1.  Godkjennelse av innkallingen.
 2.  Valg av ordstyrer og referent.
 3.  Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat.
 4.  Årsberetningen for 2019
 5.  Regnskap for 2019
 6.  Revisors beretning
 7.  Budsjett for 2020
 8.  Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret.
 9.  Andre saker som ønskes forelagt årsmøtet.
10. Valg av formann.
11. Valg av styremedlemmer.
12. Valg av revisorer.
13. Valg av delegater til KNAs Landsmøte.

14. Valg av valgkomité med 1 års funksjonstid.

 Mvh Styret

KNA Varna

21.02.2020


KNA Varna

Kommende aktiviteter

 • 26.02.2020
  KNA Varna Årsmøte 26.02.20
 • 04.04 - 08.04.2020
  Påsketrening 04.04.20
 • 09.04.2020
  Supertrening
 • 01.05.2020
  Trening før løp 01.05.20
 • 02.05.2020
  Vårløp - Knut Bjerkes Minneløp
 • 08.05 - 10.05.2020
  NAF-MC Oslo
KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions