KNA Varna

Støtt oss med

Følg oss på

Viktige Lenker

KNA VARNA INNKALLING TIL ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 26.02.2018

Innkalling til årsmøte 2018                                                                                                                                                    
KNA Varna innkaller herved til årsmøte.

Dato: Mandag 26.02.2018

Sted: KNA Varna's klubbhus.

Kl. 18.30Alle medlemmer er hjertelig velkommen, og oppfordres til å komme. 

Gyldig KNA Varna medlemskap er en forutsetning for å kunne delta på avdelingens årsmøte, og for å kunne stille til valg til tillitsverv.

Stemmerett på årsmøte har alle avd. medlemmer over 18 år, og som har betalt medlemsavgift for 2018. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 16. feb. 2018.

Sendes på: e.mail: joruinge@online.no

 

Saksliste:
 1.  Godkjennelse av innkallingen.
 2.  Valg av ordstyrer og referent.
 3.  Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat.
 4.  Årsberetningen for 2017
 5.  Regnskap for 2017
 6.  Revisors beretning
 7.  Budsjett for 2018
 8.  Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret.
 9.  Andre saker som ønskes forelagt årsmøtet.
10. Valg av formann.
11. Valg av styremedlemmer.
12. Valg av revisorer.
13. Valg av delegater til KNAs Landsmøte.

14. Valg av valgkomité med 1 års funksjonstid.

 

Mvh Styret

KNA Varna

28.01.2017


KNA Varna

Kommende aktiviteter

 • 15.03.2018
  Debutantkurs på Varna kl.17.30
 • 24.03 - 28.03.2018
  Påsketrening
 • 29.03.2018
  Supertrening
 • 31.03.2018
  Trening påskeaften.
 • 12.04.2018
  Debutantkurs på Varna kl.17.30
 • 27.04.2018
  Trening før løp.
 • 28.04.2018
  Vårløp/Knut Bjerkes Minneløp
 • 09.05.2018
  MC kurs kl. 16.00 - 21.00
 • 13.05.2018
  Vfr. klubben kurs
KNA Varna © 2012 - E-post: Webmaster - Design/Utvikling: Wilhelmsen Solutions